Bjercke sier han er sjokkert etter å lest VGs saker om norsk idrett og strømmetjenesten MyGame de siste dagene.

Og han er slett ikke beroliget etter et møte med kommunikasjonssjef i MyGame, Svein Graff, mandag.

– Dette er en idrettspolitisk skandale, mener Bjercke, som er gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo.

Tirsdag ble det kjent at idrettsstyret skal møtes i forbindelse med MyGame-sakene.

Bakgrunnen for MyGame-debatten er som følger:

Norsk idrett har inngått et samarbeid med det delvis TV 2-eide selskapet MyGame om filming av ungdomsidrett over hele landet. På den måten skal en bestemor kunne følge håndballkampen til barnebarnet sitt fra stua, samtidig som den lokale klubben får 20 prosent av inntektene det private selskapet MyGame mottar.

MYGAME: TV 2-sjef Olav Sandnes, tidligere Discovery-topp og nåværende MyGame-gründer Harald Strømme og Amedia-sjef Anders Opdahl etter at avtalen ble presentert. Foto: Javad Parsa / NTB

Dette reagerer han på

Systemet hevder å ha rutiner for reservasjon mot filming når det er nødvendig, samt å fjerne uønskede hendelser fra internett. Men VGs saker denne uken har vist svikt i systemet – allerede før den virkelig store utrullingen har skjedd.

– Jo mer jeg har lært om denne saken, jo mer har jeg fyrt meg opp, sier Hallstein Bjercke til VG.

Han reagerer spesielt på tre ting:

1. Bjercke mener norske idrettstopper ikke uten videre kan selge rettighetene til å vise norsk ungdom på breddenivå hos en kommersiell aktør. Rett og slett fordi de ikke eier rettighetene, i motsetning til i toppidretten, hevder han.

– Ingen som deltar i breddeidrett eller har barn i breddeidrett har akseptert dette. Se for deg at FIFA hadde inngått en slik avtale med en global medieaktør om streaming av alle breddefotballkamper ned til 15 år globalt. Det hadde blitt ramaskrik, sier Bjercke.

Han har selv en datter på 12 år.

– Jeg nekter å akseptere at det året hun fyller 15 år, så skal NIF-familien «eie» medierettighetene til hennes deltagelse i organisert idrett.

I idrettsforbundet er ikke leder for NIF Digital, Pål K. Rønnevik enig i Bjerckes resonnement:

– Særforbundene eier rettighetene til sin idrett og kan inngå medieavtaler med aktuelle medieaktører også innenfor breddeidretten. Denne påstanden er derfor ikke riktig, sier han til VG.

2. Bjercke mener VGs saker har vist hvor sårbart personvernet er.

– Tenk når dette skal rulles ut i full skala med breddefotball fra våren 2023. Dette er et enormt sosialt eksperiment, som kan få alvorlige personlige konsekvenser for personer som ikke har akseptert eller godtatt at de blir filmet, mener han.

I NIF understrekes det derimot at det er frivillig å delta i strømmeprosjektet:

– Personer som ikke har akseptert eller godtatt at de blir filmet, kan enkelt reservere seg gjennom Min Idrett, sier Pål K. Rønnevik.

3. Hallstein Bjercke er skeptisk til utplassering av flere kameraer i offentlig rom, som et idrettsanlegg er. Ofte benyttes anleggene også av skoler.

– Selv om den tekniske løsningen påstås å være sikkert mot at det filmes utenfor oppsatte kamptidspunkter, føler jeg meg absolutt ikke trygg på at dette systemet ikke kan feile eller misbrukes til å filme aktivitet som ikke skal filmes.

MANGE IDRETTER: Både fotball, håndball og ishockey er blant idrettene der man ser for seg at unge ned i 15-årsalderen kan bli filmet av Mygame-systemet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ønsker nasjonalt opprør

Bjercke blir overrasket dersom ikke temaet fører til et opprør i breddeklubbene over hele landet.

– Jeg kan aldri tenke meg at breddeidretten, for eksempel her i Oslo, har tenkt å akseptere at MyGame kommersialiserer og beriker seg på kampene deres, men de selv sliter med å få driften av klubbene sine til å gå rundt.

– Men er ikke intensjonen god her: Klubber som sliter med høye utgifter kan tjene noen ekstra kroner på dette systemet?

– Man gir noen prosenter til klubbene, selv om jeg mener det ikke burde vært et produkt i utgangspunktet. Men samtidig som toppene tjener store summer på dette, så gir man almisser til klubbene. For mange klubber er det vanskelig å si nei, siden de sliter med høye strømregninger og vil holde kontingenten så lav som mulig.

– Det skal være mulig å reservere seg, og intensjonen er gode: Foreldre og besteforeldre kan følge med fra en annen kant av landet?

– Bare det at det finnes kameraer på en arena gjør at man modererer atferden sin. Det viser forskning. Og slikt skal unge slippe å tenke på, sier Bjercke.

Han mener saken må behandles politisk over hele landet, og ikke av administrasjonen i den enkelte kommune.

– Du ber om fjerning av kameraer og et nasjonalt opprør?

– Ja, vi i Venstre gjør det i Oslo. Og jeg oppfordrer norske kommunepolitikere til å gjøre det samme. I tillegg etterlyser jeg en debatt i idrettsfamilien om hvorvidt dette er greit. Skal barna våre være et produkt som idrettstoppene kan kommersialisere og selge til et medieselskap? spør han.

Kjøll: – Alvorlig

Idrettspresident Berit Kjøll understreker at ledelsen i Norges idrettsforbund har ønsket å regulere et strømmemarked som hun karakteriserer som «helt uregulert» tidligere.

Ifølge Kjøll ble ikke reservasjonsrett eller personvern ivaretatt i god nok grad. Innfasingen av MyGame er en betydelig innstramming, mener hun.

Kjøll erkjenner likevel at man har sett alvorlige avvik de siste dagene, og at disse bryter med retningslinjene hennes eget styre har vedtatt.

MENER DET HAR BLITT BEDRE: Idrettspresident Kjøll påpeker hvordan forholdene rundt strømming tidligere var mer uregulert enn i dag. Foto: Frode Hansen / VG

– Dette tar vi på største alvor og reagerer på de avvikene som nå har kommet frem. Idrettslag og særforbund som tar strømmetjenester i bruk må være seg bevisst sitt ansvar om hva som kan strømmes og hva som ikke skal strømmes. Vi forventer selvsagt at strømmeleverandører er sitt ansvar bevisst og sørger for at NIFs retningslinjer til enhver tid blir etterlevd. Det er svært viktig at alle parter lærer av de avvikene vi nå har sett, slik at vi unngår at lignende avvik skjer i fremtiden, skriver Kjøll i en e-post til VG.

Hun legger til at prosjektet skal evalueres i 2023, og at saken vil komme opp for idrettsstyret på nytt.

Hevder ungdommen støtter strømming

Kommunikasjonssjef i MyGame, Svein Graff, understreker at det er frivillig å delta i prosjektet, og alle kan reservere seg mot filming uten å oppgi grunn.

– Vi må ikke glemme hvilken utfordring idrettens strømmeprosjekt forsøker å løse: den private og ulovlige strømmingen som allerede forekommer i norsk ungdomsidrett i stadig større omfang. Idrettsledere forteller om tusenvis av klipp og kamper som deles på YouTube og andre sosiale medier. Dette er i stor grad åpne kanaler hvor filmer og bilder lett kan distribueres videre, skriver Graff i et e-post-svar til VG.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Svein Graff. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han er konfrontert med Bjerckes kritikk i denne saken. MyGame-toppen viser til en undersøkelse gjennomført av selskapet selv, der 149 ungdommer som spiller håndball og ishockey er spurt om hva de synes om at det kan strømmes video fra norsk breddeidrett.

Ifølge Graff er et «overveldende flertall» positive til dette.

– Faktum er at store deler av breddeidretten vil ha tilbudet fordi det skaper økt engasjement, læring og kan gi idrettslagene nye inntektsmuligheter.

– Vi må ta disse ungdommene og norsk breddeidrett på alvor. De fortjener en edruelig debatt om strømming i ungdomsidretten, og en løsning på den uregulerte filmingen, sier han.