Idrettsforbundet tar grep etter at Stiftelsen VI sa opp avtale – Raja vil ha straksrapportering