Supporter dømt til betinget fengsel etter flaskekasting