Samuelsen på plass i Danmark – nær overgang til Aalborg