Her er tre av dem som står bak forskningprosjektet: Andreas Mathingsdal Pedersen, Sveinung Stølevik Pedersen og Hilde Lohne Seiler. Her er tre av dem som står bak forskningprosjektet: Andreas Mathingsdal Pedersen, Sveinung Stølevik Pedersen og Hilde Lohne Seiler. Foto: Privat

Hva skjer med kroppen når utrente plutselig begynner med triatlon? Det vil disse finne ut av.