Idrettsforbundet har sagt opp syv personer – betaler samtidig lønn til tre generalsekretærer

Norges idrettsforbund fikk mange millioner mindre enn de søkte om på årets budsjett. Det har ført til oppsigelser.

Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt. Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt. Foto: Olav Olsen

ULLEVAAL STADION: Syv personer er sagt opp i Norges idrettsforbund (NIF) fra februar til august 2017. Ytterligere tre konsulentavtaler er brutt. Totalt har idrettsforbundet måtte kutte ti årsverk. Det er direkte konsekvenser av midler NIF ikke fikk fra Kulturdepartementet.

– Det er ikke en ønsket konsekvens. Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sier assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.

Nå venter kanskje ytterligere kutt.

Bruker mindre på administrasjonen

For 2017 søkte NIF kulturdepartementet om 147 millioner kroner til grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt. Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.

Det var samtidig fem millioner kroner mindre enn hva de ble tildelt i 2016. De siste seks årene har andelen av ressurser som blir brukt på administrasjonskostnader i NIF sentralt blitt redusert fra 15,6 % til 12,8 %.

Innstrammingene på årets budsjett er selvsagt en utfordring. Men utfordringen kan bli enda større på sikt. Linda Hofstad Helleland, som har vært kulturminister de siste fire årene, har varslet ytterligere kutt i fremtiden.

Kulturministeren ønsker ikke kommentere hverken årets eller fjorårets spillemiddelsøknad, men kulturdepartementet kommer med følgende uttalelse:

– Departementet skal nå gå grundig inn i alle deler av søknaden før vi fatter en beslutning som da vil bli kjent.

I år har idrettsforbundet søkt om totalt 137,5 millioner kroner til NIF sentralt. Ifølge dem selv, brukte de i fjor rundt 7,5 millioner kroner av overskuddet fra året før for å dekke inn de tapte inntektene. Det er ikke en bærekraftig løsning.

– I år har vi håndtert lønns- og prisstigning samt åpenhet og innsyn i budsjettet, uten å nominelt øke kostnadene. I virkeligheten er det å gå ned i budsjettet, sier Dale.

Vis fakta ↓
Søknad om spillemidler

Betaler lønn til tre generalsekretærer

Men de økonomiske utfordringene stopper ikke der. Fra 1. oktober må nemlig NIF betale lønning til intet mindre enn tre generalsekretærer.

Inge Andersen, som måtte gå fra sin stilling som generalsekretær i mars, har en etterlønn på rundt tre millioner kroner. Den nye generalsekretæren, Karen Kvalevåg, tiltrer 1. oktober og kommer til å få en årslønn på rundt 1,45 millioner kroner inkludert kjøregodtgjørelse.

I tillegg gikk Øystein Dale, som har vært konstituert generalsekretær siden Andersens avgang, opp rundt 120.000 i lønn da han ble konstituert. Han tjener rundt det samme som Kvalevåg, og beholder også sin lønn frem til han går av med pensjon om seks måneder.

Totalt betaler man altså tre generalsekretærlønninger i år. Det er ikke uvanlig med etterlønn i toppjobber, men totalen blir allikevel millioner i ekstra lønnskostnader.

– Tjener man for mye i NIF?

– Generelt i NIF tjener man på samme nivå som de andre frivillige organisasjonene. De av våre ansatte som har mastergrad ville tjent mer ved å jobbe i videregående skole. Lederlønninger er fair å spørre om. Jeg tror omverdenen, hvis de forsto hva en generalsekretær gjør, vil skjønne at lønnen ikke er så høy, sier Øystein Dale.

Samtidig hevder VG å vite at idrettspresident Tom Tvedt har motsatt seg et forslag om å gå ned i lønn. Han har en lønnspakke på rundt 1,5 millioner kroner.

– I arbeidet med å redusere kostnader i Idrettsforbundet, har hele organisasjonen gjennomgått mulige innsparingstiltak. Idrettsstyret har naturligvis også vært involvert i dette. Som en del av dette ble det foreslått også å se på styrets honorarer. Det er ikke styret selv som fastsetter sine honorarer, sier Tvedt i en SMS til VG.

Endringen NIF ikke har råd til

1. oktober gikk altså fristen for neste års spillemiddelsøknad ut. Mandag la NIF frem det de hadde søkt om.

Totalt søker de om 137,5 millioner kroner til NIF Sentralt. Bryter du tallene ytterligere ned, søker NIF om omtrent det samme til administrasjonen i Oslo som de fikk tildelt for inneværende år: rundt 25 millioner kroner. Dette var rundt 7 millioner mindre enn de søkte om i fjor.

Men NIF ønsker å modernisere og digitalisere seg. Det tillater ikke økonomien med inneværende budsjett, mener de selv.

Tom Tvedt og idrettsforbundet måtte ta hensyn til to ting i spillemiddelsøknaden: politiske signaler og Idretts-Norges behov. Foto: Olav Olsen

– Det er krevende. Vi vet at ungdommene er på app, sier Tom Tvedt, før han spør retorisk om hvordan man skal gjøre viktige forandringer som kanskje ikke er like synlige, dersom man ikke får penger til å gjennomføre tiltakene.

Øystein Dale setter videre ord på utfordringene. Han mener små investeringer vil gjøre store forskjeller for idretten.

– Vi har ikke muskler til å løfte det selv, på vegne av norsk idrett. Å få til gode digitale løsninger vil koste sentralt, men det vil antageligvis gjøre det enklere for resten av organisasjonen. Det er oppgaver som i dag gjøres av 19 idrettskretser, men som i fremtiden burde kunne løses sentralt, sier Dale.

Ikke økonomisk krise

Midt i denne utfordringen hadde den nye generalsekretæren, Karen Kvalevåg, sin første arbeidsdag i NIF mandag. Hun ønsker å bruke tid på å sette seg inn i hvilke tiltak som kreves i idrettsforbundet, men sier samtidig at ressursbruken vil bli viktig å se nøye på.

– Vi er ikke i en økonomisk krise. Men vi er i en situasjon hvor vi må modernisere oss inn i fremtiden. Da må vi også se på ressursbruken. Vi skal skape mest mulig aktivitet med god kvalitet. Man må se på hele organisasjonen, hvordan vi totalt kan forbedre og modernisere oss. Det må vi gå grundig inn i, sier Kvalevåg.

Karen Kvalevåg har sin første uke som generalsekretær i NIF denne uken. Foto: Olav Olsen

Under pressekonferansen mandag kom det samtidig frem at særforbund og idrettskretser mente at NIF søkte om for mye penger til sentraladministrasjonen. De mente man i større grad måtte ta hensyn til de politiske signalene man hadde fått fra kulturdepartementet.

– Vi har forholdt oss til det som ble varslet for tildelingen for 2017. Der var det et nedtrekk på fem millioner. Der ligger det en setning om at departementet vil gjøre en vurdering for spillemiddelsøknaden i år. Det er ikke noen krise, men det er de pengene vi må forvalte på best mulig måte. Vi må se på alle arbeidsbetingelsene våre, mener Tom Tvedt.