Harald Tiedemann Hansen får refs av sine egne for rolleblanding

foto