Ødegaards midtbanekollega trolig ute resten av sesongen