Vraka til OL to gongar, men så fekk Vinjar (27) frå Voss endeleg svaret han håpa på

foto