Har lett etter keeper «overalt». Valget falt på Ida (23)

foto