Betaler leilighet og reisekostnadene til Oslo

foto