LØRENSKOG (Aftenposten): Nabohuset ble bombardert, og Semen Mitusov (16) måtte rømme til Norge. Raskt kom et unikt talent til syne. Måten norske ildsjeler tok ham imot på, varmer hjertet hans.