12.000 i bot for å ha forårsaket Tour de France-velt