Rapport ett år før VM: 50 gjestearbeidere døde i Qatar i 2020