Langrennssporten kan ha skutt seg selv i foten

foto