Ærlig Solevåg: – Jeg kjører ikke bra nok på ski

foto