LSKs sportssjef og sportsredaktør skal sette verdensrekord