Fana vant den første av to kamper laget «må vinne»

foto