Federer slår tilbake mot beskyldninger om særbehandling

foto