NIF-medlem Norges Motorsportforbund og ikke-NIF-medlem Norges Bilsportforbund har i dag eneansvar for konkurransekjøring her i landet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og regjeringen vil åpne for at også andre skal kunne drive med motorsport på lukket bane og ha «fri fart». Nå skal saken opp i transportkomiteen i Stortinget.

Idrettspresident Berit Kjøll liker ikke det som skjer:

– Norges idrettsforbund er svært bekymret for at den norske idrettsmodellen varig vil endres med dette. Frykten er at kommersielle aktører som ikke har det samme hensynet til deltakelse for alle, til frivillighet og til de vedtatte regler for idretten, skal fortrenge idrettens hevdvunne tradisjon av å være eier og arrangør innenfor egen idrett, sier idrettspresidenten til VG.

Hun frykter altså for hele norsk idrett:

– En endring av loven vil gi store utilsiktede konsekvenser, først for motorsportmiljøene, men dernest prinsipielt for hele norsk idrett. Alle særforbundene i NIF er forpliktet til å arbeide mot doping og kampfiksing. Idrettens arrangører må jobbe med rekruttering og inkludering, for mangfold og mot trakassering og diskriminering. Et frislipp vil gi nye kommersielle aktører som ikke vil være bundet av disse forpliktelsene. Det er svært bekymringsfullt, mener Berit Kjøll.

Frps Bård Hoksrud sitter i transportkomiteen og er blant dem som ivrer sterkt for lovendringen. Han mener at Kjøll ikke har noen grunn til å bekymre seg for andre deler av idretten og åpne for kommersielle aktører:

– Jeg tror ikke at dette vil smitte til andre områder. Vi i Frp liker alt med motor, og vi mener at nye aktører kan vitalisere sport på to og fire hjul. Jeg tror det vil være bra sporten om det åpnes opp.

– Hva sier du om alle protestene som kommer fra Norges Motorsportforbund og Norges Bilsportforbund?

– Jeg har forståelse for at de som har hatt hegemoniet og ansvaret og bestemt, gjerne vil ha det sånn fortsatt. Men jeg tror som sagt at dette vil være bra for motorsporten.

Bilorganisasjonene NAF og AMCAR er blant dem som hilser endringen velkommen.

– Det er svært gledelig at monopolet i motorsporten faller, sier NAFs Thor Egil Braadland i en pressemelding.

Norges Motorsportforbund og Norges Bilsportforbund derimot har, sammen med NIF, skrevet et brev til Transportkomiteen der de hevder at det «ikke vil være mulig å føre en tilfredsstillende kontroll av virksomheten» om loven endres.

– Vi er først og fremst bekymret for sikkerheten, sier Emilie Westbye, president i Norges Motorsportforbund.

– Det bekymrer oss veldig at det ikke blir noe kontrollorgan. Vi har mye erfaring med sikkerhet, og vet hvor komplekst dette er. Og hvor viktig det er å ha samme retningslinjer over hele landet.

– Hva frykter dere ellers?

– Vi er redd for at det vil gå ut over tilbudet til barn og unge ved å slippe til kommersielle aktører. Vi må regne med at de er mest interessert i den delen av idretten som en kan tjene penger på. Og det er ikke barna, sier presidenten, som mener det ligger et stort ansvar i å gi barn og unge lisenser som gjør at de har lov til å kjøre.

Generalsekretær Eystein Thue Stokstad i Norges Cykleforbund skjønner at motorsporten er bekymret:

– Vi opplever noe av den samme utfordringen, fordi det ikke er regulert hvem som kan arrangere ritt på vei. Det «popper opp» ganske mange ritt som vi definerer som gråsone. Det skaper sikkerhetsmessige utfordringer.

Knut Arild Hareide begrunner endringene slik:

– Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte «banedager», sier samferdselsministeren i en pressemelding.