IOC med hjelpepakke på 8,2 milliarder kroner etter OL-utsettelse

foto