Spør du idrettens mektigste, er svaret ja. Spør du folk i landet som er vertskap, er svaret ofte nei.