Russlands skipresident Jelena Välbe oppgitt etter dopingspørsmål

foto