Sport

Nå vendes blikket mot 2022 – idrettens skrekkår

Før eller siden må IOC forholde seg aktivt til dilemmaene rundt Beijing-OL, mener Daniel Røed-Johansen. Foto: Marvin Halleraker