Premier League påvirkes ikke av ny engelsk nedstengning