18 måneders fengsel for arrangøren av Sala-flyging