Gøy med volleyball, synes Martin og Emilie Olimstad. Gøy med volleyball, synes Martin og Emilie Olimstad. Foto: Mette Bugge

Faren skulle bare filme ungene: Videoen er sett flere millioner ganger