Idrettsforbundet ønsker vurdering av forbudet mot høydehus