Det kommer frem av en pressemelding fra Medietilsynet tirsdag morgen.

Medietilsynet har vedtatt å pålegge tv-distributørene å stanse reklamen for pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. De har frist fram til 15. august med å få orden på dette.

– Tiltaket er viktig for å begrense problemspillingen i Norge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

55.000 nordmenn er såkalt problemspillere, i følge en undersøkelse fra Universitetet i Bergen.

Discovery mener imidlertid at det norske lovverket strider med senderlandsprinsippet i EØS-avtalen. De vurderer en rettslig prøving.

– Redaksjonell frihet

– Uansett hva intensjonen bak forslaget er, kommer vi ikke unna at det er uforenlig med redaksjonell frihet og forbudet mot forhåndssensur, melder Espen Skoland, operativ leder Norge til VG.

– Medietilsynet vil pålegge distributørene å sensurere innhold eller skru av signalet. Det betyr at redaktørene ikke lenger kan avgjøre hva som skal sendes selv, men tvinges til å overlate dette til myndighetene og distributøren. Vi er tilhengere av frie medier og saken er derfor prinsipiell for oss, mener Skoland.

Han sier at reklamen som sendes på deres kanaler er underlagt strenge retningslinjer som følger av tysk regelverk.

– Vi følger i tillegg vår selvregulering på nivå med den som gjelder for Norsk Tipping.

Monopol

Norsk Tipping har monopol på spill i Norge. Markedsføring av utenlandske spillselskaper har lenge vært forbudt, men fra 1. januar 2021 kom en ny lov som gir Medietilsynet mulighet til å pålegge norske TV-distributører å hindre markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse til å drive i Norge.

Mens Viaplay valgte å slutte og sende utenlandsk pengespillreklame på sine TV-kanaler rettet mot nordmenn etter lovendringen, så har Discovery fortsatt markedsføringen av disse bettingselskapene.

Nå setter Medietilsynet hardt mot hardt ved å kreve at de fem største TV-distributørene stopper reklamen på Discovery-kanalene FEM, Max, VOX og Eurosport Norge.

Veier tyngre

– Etter en grundig og omfattende saksbehandling, har vi nå konkludert med at det er grunnlag for å pålegge distributørene å fjerne den ulovlige reklamen, heter det fra Medietilsynet, som mener at distributørene kan bruke avtalene med Discovery til å kreve at TV-sendingene ikke skal inneholde markedsføring for pengespill som er forbudt.

– Medietilsynets vurdering er at hensynet til de mange som sliter med spilleproblemer, må veie tyngre enn ulempene distributørene blir påført ved å måtte fjerne reklamen. Denne vurderingen ligger til grunn for våre vedtak, sier Mari Velsand.

– På overtid

Actis-sjef Inger Lise Hansen er fornøyd:

– Vi er veldig glade for dette vedtaket, som vi mener kommer på overtid. Discovery har lenge stått for massive og alvorlige brudd på norsk lov, og er den eneste utenlandske aktøren som fortsatt sender ulovlig TV-reklame for pengespill. Det må ta slutt.

– Utenlandske spillselskaper sender over 50 reklamer for pengespill i timen. Å slippe den stadige påminnelsen og fristelsen vil ha stor betydning for de som sliter med pengespill.

Espen Skoland i Discovery er ikke enig i Hansens uttalelser:

– Discovery har ikke begått massive eller alvorlig lovbrudd, og vedtaket er da heller ikke rettet mot Discovery. Discoverys handlinger er fullt ut lovlige etter AMT-direktivet. Actis burde vite bedre enn å fremme alvorlige og uriktige beskyldninger uten grunnlag.