Strømbrudd i produksjonsbuss på Aspmyra – storkampen vist med mobilbilder