Nidaros jager opprykk - nå er økonomien i satsingen sikret