– Å, takk og lov. Det betyr alt for norsk hockey, faktisk. Hadde vi ikke blitt hørt på det oppropet, som alle klubbene stilte seg bak, måtte vi begynt på ny. Da ville det kanskje vært en fire-fem klubber som hadde klart seg gjennom en alternativ løsning, sier Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen til VG.

Han står ute i hagen når han får viderebragt beskjeden Hockey-Norge har kjempet så hardt for: Forskriften for den såkalte «krisepakke 4» til idretten og frivilligheten vil videreføre kompensasjon for arrangementer som blir avlyst som følge av myndighetenes coronarestriksjoner.

Det etter at den opprinnelige forskriften for den nye kompensasjonspakken foreslo å gå vekk fra dette prinsippet fra nyttår, og ikke kompensere for avlyste arrangementer, men heller legge opp til å stimulere til å gjennomføre arrangementer.

Siden det har blant annet Fjordkraft-ligaen blitt satt på pause etter omfattende smitteutbrudd i flere klubber, i tillegg til at myndighetene anbefalte full stopp i toppidretten.

Christiansen har vært klar på at Fjordkraft-ligaen som helhet ville lide monumentalt om ikke ordningen for kompensasjon til avlyste arrangementer ble videreført, og sier solen steg et par hakk på nyheten om at så skjer.

– På vegne av våre kolleger i andre idretter, viser dette at det viser hvor sterkt idretten står. Samtidig viser dette at myndighetene setter ord bak handling. All ære til de som har lyttet til oss, og all ære til idretten som har stått sammen, sier han.

Vil fortsatt stimulere

Hockey-Norge gikk sammen i et opprop for å endre forskriften, og Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) takker idretten for sine høringsutspill, samtidig som han roser idretten for deres samarbeid.

Han er glad for å nå kunne meddele at ordningen kjent fra de tidligere krisepakkene videreføres.

– Så lenge vi har myndighetspålagte krav, kommer vi også til å stille opp med økonomiske pakker, sier Raja til VG.

Forskriften til den siste krisepakken var tydelig på at formålet var å stimulere til å gjennomføre arrangementer, og ble skrevet før jul. Siden det har smittesituasjonen endret seg dramatisk og myndigheten anbefalte å stoppe toppidretten etter utbruddet av det engelske mutasjonsviruset.

– Vi vil understreke at målet med ordningen fortsatt er å stimulere til at arrangementer av nasjonal verdi kan gjennomføres. Men med den smittesituasjonen vi har hatt på starten av dette året var det nødvendig å få til en ordning ved avlysning som gir tilstrekkelig sikkerhet og er enkel og oversiktlig både for søker og forvalter, sier Raja.

Han legger til at den nye ordningen også vil få tilbakevirkende kraft til 1. januar, da den forrige krisepakken gikk ut. Nå har Regjeringen lagt fram planer for å kompensere idretten og frivilligheten for totalt 1,4 milliarder kroner til og med august, men de siste 300 millionene må fortsatt godkjennes i Stortinget.

Ordningen vil om kort tid sendes til EØS’ kontrollorgan ESA for godkjenning, og det er først når denne er på plass at ordningen kan fastsettes. De har ikke vært til hindring for de tidligere krisepakkene.

Noen kamper er viktigere

Raja har snakket med hockeypresident Tage Pettersen, som også sitter på Stortinget for regjeringskollega Høyre, om endringen i forskriften. Pettersen gjentar Christiansen: Det ville vært katastrofe for hockeyen om de ikke fikk kompensert avlyste arrangementer.

– Det var helt avgjørende, ellers hadde flere av klubbene våre gått konkurs. Derfor var vi veldig tydelige fra klubbenes side, men også fra forbundets side. Parallelt med det har vi jobbet godt med Norges Idrettsforbund (NIF), sier Pettersen.

Han legger til at han har forståelse for at den opprinnelige forskriften var som den var, ettersom Norge rent smittemessig var «på et helt annet sted» da den ble skrevet.

– Det var en særdeles god start på lørdagen å våkne til en slik beskjed. Noen kamper er viktigere enn andre, dette var veldig gøy, sier Pettersen.