Sen scoring ga Oilers-seier – utlignet semifinaleserien