— Vi kjenner jo problemstillingen, og jeg tror mange mindre idretter taper på dette. Ikke «tving» barna til å velge idrett. De som blir gode har en egen drive, og på et tidspunkt så finner de selv ut hvor mye de bør trene innen de ulike idrettene. De trenger ikke at foreldre, trenere og klubb forteller dem at de bør velge. Det valget bør være egenmotivert, det er best. Og en skal ikke glemme at det er mange overføringsverdier mellom de ulike idrettene, sier Anja Veum, utviklingssjef i NIF.

Interessert i saker om barneidrett? Da anbefaler vi disse:

Hun påpeker at man som trener og leder har et stort ansvar.

— Det må være greit at en går en dag i uken på fotballtrening, og en på orientering. Vi må jobbe med holdningene, og her er Idrettens barnerettigheter veldig tydelige. Barn har rett til å velge hvilken idrett de vil holde på med, og hvor mange de vil delta i. Dette er veldig viktig for oss. Det er barn og unge som skal være i sentrum.

Mange trenere som ønsker å spesialisere tidlig, har et ønske om at spillerne skal bli veldig gode. Veum påpeker at det tvert imot er veldig mange av våre toppidrettsutøvere som har drevet allsidig lenge.

- Det finnes selvsagt noen unntak, men det er ingenting som viser at tidlig spesialisering gjør at man blir en god toppidrettsutøver , sier hun, og legger til at det heller ikke bare er derfor man driver barneidrett.

Hun anbefaler også «unge» idretter å komme seg inn i etablerte fleridrettslag, at det ikke trenger å være så mange særidrettslag.

Samtidig er det et faktum at det i flere idrettslag er slik at idrettene skiller lag. Årsakene er forskjellige, og noen mener det burde vært lagt mer til rette for å drive med flere idretter i en og samme i klubb. I dag er det for eksempel slik at hver klubb får lokale aktivitetsmidler basert på hvor mange medlemmer de har fra 6–19 år. Det er ikke mye, men legger man til at man som særidrettslag kan ta full kontingent for alle sine medlemmer, så begynner det å bli noen kroner etter hvert. Dette kan gjøre det vanskelig for enkelte rent økonomisk å la barna være med på ulike idretter.

— Klubben er til for medlemmene, det er viktig at de tilstreber å holde kontingenten nede, sier Veum, og påpeker at hun ikke har sett noen bruke disse støtteordningene som argumentasjon for å ha særidrettslag fremfor fleridrettslag.