Kjøpte golfpark – fant avfallsdeponi med miljøfarlige stoffer