Norges armada i Danmark: – Vi elsker å spille mot danskene

foto