Vekket av Luciatog: – Vi kunne ikke gå ut der nakne

foto