Det får VG opplyst av sentrale kilder i skiforbundet. Alexander Stöckl, landslagstrener for herrene, sier til NRK onsdag kveld at han ønsker Bråthen tilbake i posisjon han forlot.

Bråthen ble i fjor høst «sparket oppover» og utnevnt til landslagssjef etter å ha havnet i konflikt med ledelsen i forbundet.

Men i juni gikk Erik Røste av som skipresident. Og denne uken måtte Ingvild Bretten Berg forlate jobben som generalsekretær.

I kulissene har det samtidig blitt jobbet i det stille:

Hoppkomiteen har overfor styret i Norges Skiforbund gitt klart uttrykk for at de ønsker seg tilbake til modellen de hadde tidligere.

Da var det grenene, i dette tilfelle hoppkomiteen, som sto for ansettelsen av sportssjefer. Og av flere i hoppmiljøet er Clas Brede Bråthen etter det VG forstår ønsket tilbake som sportssjef. Det skal styret i Norges Skiforbund nå ha fått beskjed om.

Da Bråthen ble utnevnt til landslagssjef i fjor høst, så ble det understreket at han ikke lenger ville stå for hoppsportens rapportering til generalsekretæren i skiforbundet. Det ville i stedet Ståle Villumstad gjøre.

På den måten ble behovet for at Bråthen og Bretten Berg jobbet tett på hverandre i praksis borte. Bråthen skulle likevel bidra inn i markedsarbeidet i hopp.

53-åringen har gjennom hele konflikten vært upopulær blant den tidligere toppledelsen i skiforbundet, men svært populær blant hoppere, sponsorer og sine egne ansatte.

BEGGE BORTE: Ingvild Bretten Berg fikk sluttavtale av Norges Skiforbund i går, tirsdag. Erik Røste var ferdig som skipresident i juni. Foto: NTB / NTB

Men nå ønsker både hoppkomiteen og Clas Brede Bråthen seg tilbake til tiden før høsten 2021.

Ordknapp

I en stilling som sportssjef vil Clas Brede Bråthen - i motsetning til nå - være den som resten av de ansatte i hoppadministrasjonen rapporterer til i hverdagen.

– Hele mitt fokus handler nå om å få på plass forutsetningene for denne sesongen. Fokus mitt har alltid vært, og vil alltid være, å gjøre det beste for hoppsporten. Hvilken rolle det er i, håper jeg, er opp til hoppkomiteen å beslutte, sier Clas Brede Bråthen.

Han ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar til VGs opplysninger.

Leder av hoppkomiteen, Stine Korsen, ønsker ikke å uttale seg, men henviser til skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Dyrhaug er opptatt med møter i forbindelse med Rosenborg, og har ikke anledning til å avgi en kommentar onsdag.

Regimeskifte

Da skiforbundet og Ingvild Bretten Berg ble enige om en sluttavtale denne uken, hadde det bare gått to måneder siden nettopp Dyrhaug ble valgt til ny skipresident.

Bretten Berg ble fast ansatt som generalsekretær fire år tidligere. Før det hadde hun vært avdelingsleder, organisasjonssjef og assisterende generalsekretær i forbundet.

Ifølge VGs kilder skal flere styremedlemmer helt nylig ha uttrykt mistillit til Bretten Berg. Og da styret i Norges Skiforbund holdt møte over to dager denne uken, ble avgangen formalisert.

Bretten Berg har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag eller onsdag. I en pressemelding tirsdag uttalte hun dette:

– Gjennom dette har forbundet under min ledelse iverksatt satsninger på flere viktige områder for å kunne utvikle norsk skiidrett på en best mulig måte i årene framover. Jeg ser nå fram til å kunne ta fatt på nye og spennende oppgaver, sier Bretten Berg i en pressemelding.

Norges Skiforbund har ikke gått ut med hva slags avtale Bretten Berg fikk for å slutte i jobben.

VG vet at både flere i hoppmiljøet og den sentrale ledelsen nå er opptatt av ro og stabilitet. På den måten vil også fremtidige sponsorer, som hoppsporten er på intens jakt etter, beroliges.

NY SKI-TOPP: President Tove Moe Dyrhaug. Foto: NTB

Krass kritikk

I februar la et utvalg frem en evaluering av den såkalte «hoppsaken». Da ble det rettet kritikk mot begge leirer. Utvalgsleder Katharina Rise trakk frem flere konklusjoner:

  • Norges Skiforbund (NSF) har uklare ansvar- og myndighetsforhold.

  • NSF var for dårlige forberedt på å håndtere saken i media, og informerte ikke godt nok internt mens den stod på.

  • NSF har en organisering og organisasjonskultur som ikke i tilstrekkelig grad forebygger konflikter og bidrar til samarbeid.

Hun påpekte at skistyret er ansvarlig for at regelverket inneholder interne motsetninger, mens generalsekretæren er ansvarlig for mangelfull personalforvaltning.

Hoppkomiteen er ansvarlig for å ha håndtert denne saken uprofesjonelt, ifølge rapporten.

Og: Daværende sportssjef Clas Brede Bråthen er ansvarlig for illojal opptreden fra sine underordnede, ifølge rapporten.

Clas Brede Bråthens advokat reagerte kraftig på hvordan Norges Skiforbund har satt ned utvalget. Skipresident Erik Røste svarte med å kalle kritikken for «merkelig».