Professor peker ut åtte grunner til at Nils van der Poels trening er så unik.