Skiforbundet uttrykker full støtte til generalsekretær og hoppkomitéen om ikke å forlenge avtalen med sportssjef Clas Brede Bråthen.

Skistyret er kritisk i sin uttalelse, samtidig som man understreker at denne typen avtaler normalt ikke er en styresak:

«Denne saken har imidlertid fått en karakter og oppmerksomhet som gjør det nødvendig at styret involverer seg, heter det i pressemeldingen.

Og:

Normalt ville ikke skistyret kommentert en personalsak offentlig. Bråthen har imidlertid valgt å dele selektive deler av saken i det offentlige rom. Fremstillingen gir et ensidig bilde av saken, og den skader derfor tilliten til Norges Skiforbund».

– Har skapt uro

Skistyret uttaler at det har vært kjent med «samarbeidsutfordringer mellom Clas Brede Bråthen, hoppkomiteen og fagmiljøer i Skiforbundet».

«Styret har de siste dagene fått en grundig saksgjennomgang av generalsekretæren, leder av hoppkomiteen og Skiforbundets eksterne advokat. Der fremkommer det at Bråthen over lang tid har hatt en konfronterende og uakseptabel kommunikasjonsform og adferd, som har skapt uro, utrygghet og en uholdbar situasjon både internt og overfor viktige interessenter eksternt. Skiforbundet understreker at det ikke er Bråthens meninger, men hans kommunikasjonsform og adferd som er uakseptabel»

VG var i kontakt med Clas Brede Bråthen like etter at skiforbundet sendte ut pressemeldingen:

– Jeg synes det er forunderlig at skistyret fatter et slikt vedtak uten at de har bedt om å få høre min versjon i forkant. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier hoppsjefen til VG.

Bråthens advokat, Marit Håvemoen understreker også at Bråthen ikke var invitert i samtalene som skiforbundet holdt med sitt eget styre:

«Det har vært et internt møte og han vet ikke hvilken informasjon som er gitt eller hva styret har behandlet. Det er derfor vanskelig å kommentere det. Ut over at en mulighet til kontradiksjon ikke er ivaretatt. Noen betydning for spørsmålet om han er fast ansatt med stillingsvern har dette møtet heller ikke.  Som nevnt tidligere har vi ikke fått noen informasjon om forhold som tilsier at det er en saklig grunn til å avbryte arbeidsforholdet. I møtet mellom partene i januar, ble dette også presisert fra motparten. Bråthen fortsetter derfor i stillingen som sportssjef, og opprettholder kravet om fast ansettelse i skiforbundet» skriver hun i en epost til VG.

Skiforbundet skriver derimot følgende i sin pressmelding:

«Bråthen har vært engasjert som sportssjef siden 2005. Han har bidratt til svært gode sportslige resultater, men hans adferd over tid og manglende vilje til å justere denne i tråd med våre rimelige forventninger, gjør at Skiforbundet ikke kan forlenge samarbeidet.

STYRELEDER: Skipresident Erik Røste. Foto: Håkon Mosvold Larsen

På denne bakgrunn vil styret enstemmig uttrykke full tillit og støtte til generalsekretæren og hoppkomiteen om beslutningen om ikke å forlenge engasjementet til Bråthen» skriver skistyret.

Clas Brede Bråthen har bred støtte blant norske hoppere og landslagssjef Alexander Stöckl i striden med sin egen arbeidsgiver.

52-åringen har varslet søksmål mot skiforbundet, fordi han mener at 17 år i jobben - på midlertidige kontrakter - gir ham rett på fast jobb.