Valgnederlag for den russiske skipresidenten

foto