OL-ilden er slukket. Nå vil nye stemmer igjen starte debatten om den skal tennes i Oslo – i 2034.

foto