Mannefall skaper reaksjoner: 10 av 13 ansatte er borte