Beskylder byrådet for å ha kastet bort muligheten til å få byarena

foto