Slankemetodene i enkelte idretter er direkte helseskadelige: De siste årene har Norge bidratt til flere store endringer

foto