Full forvirring om oppstartsdato for barneidretten: – Går en smule fort i svingene

foto