Se, her skjer det igjen! VM-bakken ble stengt på ny.

Storbakken i Granåsen har vært stengt siden juli etter utrasing av løsmasser. Nå har «nødvendig vedlikehold» av Granåsen-bakkene kostet kommunen nær 80 millioner kroner siden 2008.

Granåsen-anlegget har måttet gjennom en rekke utbedringer de siste årene. Sommerens arbeid har kostet Trondheim kommune 350 000 kroner. Granåsen-anlegget har måttet gjennom en rekke utbedringer de siste årene. Sommerens arbeid har kostet Trondheim kommune 350 000 kroner. Foto: JORID FERNER/TRONDHEIM KOMMUNE