Guri og Atle Håbjerg i Son, brukte lørdagen til å se vintersport på TV. Guri er spesielt interessert. Guri og Atle Håbjerg i Son, brukte lørdagen til å se vintersport på TV. Guri er spesielt interessert. Foto: Olav Olsen

Færre ser vintersport enn tidligere. Dette kan være grunnene.