Færre ser vintersport enn tidligere. Dette kan være grunnene.

Vintersport på TV er ikke like stort som før. Ting vil ikke nødvendigvis bedre seg fremover, mener forsker.

Guri og Atle Håbjerg i Son, brukte lørdagen til å se vintersport på TV. Guri er spesielt interessert. Guri og Atle Håbjerg i Son, brukte lørdagen til å se vintersport på TV. Guri er spesielt interessert. Foto: Olav Olsen