15 fryktelige minutter satte en støkk i publikum da Vipers tok første stikk

foto