RBK avlyser treningskamp på grunn av korona-smitte